Voeghardheid

Om er zeker van te zijn dat het voegwerk zijn werking gedurende lange tijd kan vervullen, zijn er voeghardheidsklassen vastgesteld. De voeghardheid wordt gemeten met een voeghardheidsmeter. De meetmethode is beschreven in CUR-aanbeveling 61 het voegen van metselwerk.

VH15 voeghardheid 15 t/m 24
VH25 voeghardheid 25 t/m 34
VH35 voeghardheid 35 t/m 44

Een hogere kwaliteit voegwerk kan worden bereikt door:
  • In de voegmortel meer bindmiddel (cement of kalk) te gebruiken
  • Het voegwerk beter te verdichten
  • Meer zorg te besteden aan voorbehandeling van de muur en na behandeling van het voegwerk (voor en na natten)

Meer nieuws:

Om er zeker van te zijn dat het voegwerk zijn werking gedurende lange tijd kan vervullen, zijn er voeghardheidsklassen vastgesteld.